Byggeli er reklamefinansieret. Når du køber via vores links, kan vi modtage kommission. Læs mere her.

Asbestsanering priser: hvad koster det? (Pris i 2024)

Sidst opdateret: 8. maj 2024
fact checked
Faktatjek

Fjernelse af asbesttag varierer i pris, typisk fra 500 til 650 kroner inklusive moms per kvadratmeter. Denne pris inkluderer kun selve asbestsaneringen, ikke yderligere arbejde som ny tagkonstruktion eller forstærkning af eksisterende strukturer.

Gør som 400.000 andre danskere, Få 3 gratis og uforpligtende tilbud
Få gratis rådgivning og modtag 3 tilbud ved at udfylde formularen hos vores anbefalede samarbejdspartner, 3byggetilbud.dk.
Hurtigt svar i hele landet
4,6 stjerner på Trustpilot
100% uforpligtende og gratis rådgivning
3byggetilbud
Få 3 uforpligtende tilbud

Prisdetaljer for Asbestfjerning

 1. Grundpris: 500-650 kr. pr. kvadratmeter
 2. Inkluderet i prisen: Kun asbestsanering
 3. Ekskluderet fra prisen: Nyt tag, forstærkning af tagstruktur

Det er væsentligt at forstå, at mens asbestfjerning er et kritisk skridt i renoveringsprocessen, dækker denne omkostning ikke installation af et nyt tag eller forstærkning af tagkonstruktionen. Disse aspekter kræver yderligere investering.

Hvad er asbest?

Asbest er en naturligt forekommende, fibermateriale. Det var populært i byggeindustrien for dets brandsikkerhed, isoleringsevner og holdbarhed. Men, asbest er farligt! Når det nedbrydes, frigiver det små fibre, der kan indåndes og forårsage alvorlige sundhedsproblemer som asbestose og kræft. I dag er brugen af asbest stærkt reguleret grundet disse sundhedsrisici.

Asbestsanering regler

I Danmark findes der en stribe strikte regler og love for håndtering af asbest, herunder tagbeklædning med asbest.

Disse forskrifter tjener til at vogte både naturen og folkets helbred. At tilsidesætte disse kan føre til betydelige bøder og ansvar for erstatning.

Bemærk disse nøglepunkter i lovgivningen:

 • Asbesthåndtering og -fjernelse: Fjernelse af asbest skal overholde Arbejdstilsynets vejledninger for asbestsanering. Dette omfatter korrekt omgang, indpakning, og afskaffelse af asbestholdigt materiale.
 • Arbejdsmiljølovgivning: Ved arbejde med asbest skal arbejdsgivere sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Det betyder at stille passende beskyttelsesudstyr til rådighed og sikre, at ansatte har nødvendig uddannelse i asbesthåndtering.
 • Affaldshåndtering og bortskaffelse: Asbestaffald skal behandles og bortskaffes i henhold til Miljøstyrelsens regler. Dette indebærer korrekt transport til autoriserede deponeringsanlæg og sikker opbevaring under transporten.

Ved tvivl om reglerne, søg vejledning fra en ekspert eller kontakt relevante myndigheder for rådgivning.

Kilde: Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet

Gør som 400.000 andre danskere, Få 3 gratis og uforpligtende tilbud
Få 3 uforpligtende tilbud
Få 3 gratis og uforpligtende tilbud

Professionel håndtering af asbest

Professionel håndtering af asbest kræver ekspertise.

Specialisterne følger strenge regler og sikkerhedsprotokoller for at minimere helbredsrisici. De bruger specialudstyr som filtrerende åndedrætsværn og beskyttelsesdragter. Asbestsanering indebærer forsigtig fjernelse, sikker indpakning og korrekt bortskaffelse af asbestholdige materialer. Efter fjernelsen foretages grundig rengøring for at fjerne alle asbestfibre.

Byggeli.dk anbefaler at du altid vælger certificeret asbestsaneringsfirmaer for sikker og effektiv fjernelse!

asbestsanering

Nedtagning af asbesttag

Nedtagning af asbesttag kræver nøje planlægning og professionalisme. Specialister iført sikkerhedsudstyr, som åndedrætsværn og beskyttelsesdragter, foretager arbejdet. De anvender metoder til at minimere spredning af asbestfibre, som våd nedrivning eller indpakning. Efter fjernelsen håndteres asbestmaterialet forsigtigt, pakkes sikkert og transporteres til godkendte deponeringssteder.

Alt arbejde sker i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler og sundhedsstandarder. Det er afgørende at vælge en certificeret og erfaren entreprenør til denne risikofyldte opgave.

Fjernelse af asbest

Fjernelse af asbest er en kompleks proces, der kræver ekspertise. Specialuddannede fagfolk iført beskyttelsesudstyr såsom åndedrætsværn og sikkerhedsdragter udfører arbejdet. De anvender sikre metoder til at forhindre spredning af asbestfibre, som våd nedrivning eller forsegling af området.

Alt asbestholdigt materiale håndteres omhyggeligt, pakkes forsvarligt og bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen. Efter fjernelsen foretages grundig rengøring af området for at sikre, at ingen fibre er tilbage. Det er essentielt at vælge et certificeret firma med erfaring i asbestsanering for at garantere sikker og effektiv fjernelse.

Hvilke materialer kan indeholde asbest?

Asbest var tidligere et populært byggemateriale, og selvom det nu er forbudt at fremstille, importere eller anvende asbestholdige materialer, er det stadig udbredt i ældre bygninger. Især i isoleringsmaterialer til rør, beholdere og kedler, samt i nogle pakninger, var asbest ofte brugt.

De primære steder, hvor asbest findes, inkluderer:

 • Eternittage fra perioden 1930 til 1986 (observeret op til 1988)
 • Eternitplader til både indendørs og udendørs brug fra 1930 til 1985
 • Loft- og vægplader fra 1954 til 1980
 • Vinylgulve fra 1930 til 1980
 • Støbegulve og puds fra 1920 til 1980
 • Fliseklæbere, spartel- og fugemasser indtil begyndelsen af 1970'erne
 • Rørisolering og isolering af elkabler fra 1930 til 1980
 • Luftkanaler fra 1945 til 1980

I 1950'erne og 1960'erne var asbestloftplader især populære i erhvervsbygninger, men de kan også findes i private hjem, typisk i kældre.

Et hus med bølgepladetag før 1988 indeholder sandsynligvis asbest.

På Arbejdstilsynets og BFA Bygge & Anlægs hjemmesider kan du finde detaljeret information om asbest i byggematerialer. Statens Byggeforskningsinstitut har også udarbejdet en vejledning om dette.

Hvis du mistænker asbest i din bolig, kan en rådgiver hjælpe med identifikation. Asbest er lovligt at beholde, så længe det ikke er beskadiget og ikke udgør en sundhedsrisiko. Genbrug af asbestholdige materialer er dog forbudt.

For at bekræfte tilstedeværelsen af asbest, kan du få foretaget en asbest-test eller -analyse. Dette indebærer typisk at sende en prøve, som en tapeprøve med støv, til et laboratorium for mikroskopisk undersøgelse af asbestfibre.

Gør som 400.000 andre danskere, Få 3 gratis og uforpligtende tilbud
Få 3 uforpligtende tilbud
Få 3 gratis og uforpligtende tilbud

Hvordan behandles asbestholdigt affald?

Behandling af asbestholdigt affald kræver særlige procedurer. Affaldet skal først indkapsles sikkert, ofte i tætsluttende plastik, for at forhindre spredning af asbestfibre. Det transporteres derefter til godkendte deponeringsanlæg, hvor det håndteres med yderste forsigtighed.

Nøglepunkter i behandlingen:

 • Indpakning: Sikker indkapsling i stærk plastik
 • Transport: Til godkendte deponeringsanlæg
 • Håndtering: Under strenge sikkerhedsforanstaltninger

Det er vigtigt, at kun certificerede fagfolk udfører disse opgaver. Dette sikrer, at alle sikkerhedsstandarder overholdes, og at risikoen for spredning af asbestfibre minimeres. Desuden skal alt arbejde overholde de relevante miljølovgivninger og retningslinjer fra Arbejdstilsynet.

Sådan tjekker du, om dit tag indeholder asbest

For at tjekke, om dit tag indeholder asbest, start med at se på bygningsår. Asbest blev ofte brugt i danske bygninger mellem 1930 og 1988. Hvis dit hus er bygget eller renoveret i denne periode, kan asbest være til stede.

Identifikationstrin:

 • Bygningsår: Især mellem 1930 og 1988
 • Materialeinspektion: Undersøg tagmaterialer for asbestkendetegn, såsom bølgeeternit

Hvis du mistænker asbest, undgå selv at røre ved materialet. Asbest er kun farligt, når det frigiver fibre. Kontakt en professionel for en præcis analyse. De kan tage en prøve af materialet og få det testet i et laboratorium for asbestfibre.

Professionel analyse:

 • Kontakt ekspert: Til prøveudtagning og analyse
 • Laboratorietest: Bekræftelse på asbestindhold

Det er vigtigt at huske, at asbest i god stand og uden forstyrrelser ofte kan forblive sikkert. Overvej en faglig vurdering for at beslutte, om det er nødvendigt at fjerne eller behandle asbestholdige materialer.

Q: hvad er asbest?

Asbest er et naturligt mineral, kendt for sine stærke fibre og modstand mod varme. Det blev tidligere brugt i byggematerialer for disse egenskaber. Asbest er dog skadeligt for helbredet, da indånding af asbestfibre kan forårsage alvorlige lungesygdomme, inklusive kræft.

Q: hvornår blev asbest forbudt?

Asbest blev forbudt i Danmark i 1988 på grund af dets sundhedsskadelige virkninger.

Q: hvor meget asbest kan man tåle?

Der er ingen sikker grænse for eksponering for asbest. Selv små mængder kan være sundhedsskadelige, især ved langvarig eksponering. Det er vigtigt at undgå enhver form for asbesteksponering.

Gør som 400.000 andre danskere, Få 3 gratis og uforpligtende tilbud
Få gratis rådgivning og modtag 3 tilbud ved at udfylde formularen hos vores anbefalede samarbejdspartner, 3byggetilbud.dk.
Hurtigt svar i hele landet
4,6 stjerner på Trustpilot
100% uforpligtende og gratis rådgivning
3byggetilbud
Få 3 uforpligtende tilbud
Peter er Stifter og Chefredaktør for Byggeli.dk. Med en dybdegående forståelse for byggebranchen, kombinerer jeg førstehåndsviden med professionelle kvalifikationer for at levere indsigtsfulde artikler og guides.
Casper Holmgaardfaktatjek
Casper Holmgaard
Casper Holmgaard har mere end 15 års erfaring inden for byggebranchen og bruger sin faglige kvalifikationer med en dyb indsigt. På Byggeli.dk deler han sin viden og erfaringer gennem detaljerede blogindlæg og guides.

Skriv et svar